Home / Roadmix

Roadmix

Roadmix: thuis spelen

Het is een uitdaging voor kinderen om steeds een ander wegennet te bouwen. Het materiaal is stevig en gaat lang mee. Roadmix is makkelijk uit te breiden met een bocht, een recht stuk of een T-splitsing. Roadmix is heel goed te combineren met speelgoed dat de meeste kinderen al hebben, zoals Lego, Playmobil, autootjes en blokken. Kinderen kunnen bijvoorbeel ook zelf van een schoenendoos een garage of een huis knutselen. Paul Speelgoed geeft u de mogelijkheid om bijpassend speelgoed te leveren zoals houten autootjes, verkeerslichten, bordjes en een tankstation. Huizen en garages kunnen gebouwd worden met veterbouw.

Roadmix op school

Roadmix kan op allerlei manieren op scholen worden ingezet. Het speelgoed is onder meer ideaal voor in de bouwhoek en bij verkeersprojecten op school. Daarnaast kunnen met het materiaal begrippen als ´links en rechts´ en het ontdekken van letters worden geoefend.

Roadmix in de bouwhoek

Roadmix is gemakkelijk te combineren met ander speelgoed uit de bouwhoek, waardoor het als een leuke uitbreiding kan dienen. Wanneer dit speelgoed wordt toegevoegd aan de bouwhoek is dit een mooie aanvulling op het materiaal waarmee de kinderen leren samenwerken.

Ook kunnen kinderen concrete opdrachten uitvoeren: geef ze een bouwopdracht en kijk hoe ze er samen uit kunnen komen! Dit kan van een simpeler niveau tot een moeilijker niveau: van het bouwen van huisjes aan de straat tot het bouwen van een brug over de weg.

Verkeersprojecten

Roadmix is goed in te zetten bij bestaande verkeersprojecten voor scholen. Vaak is het lastig voor kinderen om situaties vanuit het lesmateriaal te vertalen naar de realiteit. Roadmix kan prima worden ingezet als een tussenstap om verkeerssituaties inzichtelijk te maken en bijvoorbeeld na te spelen.

Een verkeersproject is uit te voeren met Roadmix en een lesboek. Er is een leskist met een lesboek voor peuters en een voor kleuters. De leskisten zijn aan te passen naar eigen visie en aan te vullen met boeken en andere materialen.

JONGleren in het verkeer

Dit is een project van de overheid. De overheid heeft de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. De activiteiten hiertoe worden per provincie uitgevoerd door een Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, ROV’s. Deze ROV’s verzorgen o.a. een verkeersproject JONGleren in het verkeer voor peuters en kleuters (peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen). De uitvoering gebeurt via een training, een ouderavond en een leskist.

Paul Speelgoed verzorgt de leskist voor dit project. In sommige regio’s zijn de kisten gratis in bruikleen en in andere regio’s krijgt de psz, kinderopvang of bso de kist ter waarde van €250 – €300.

Hebt u hier belangstelling voor? Dan wordt u doorverwezen naar degene die in uw regio het project uitvoert. Wilt u zelf een tweede leskist aanschaffen of de leskist aanvullen? Dan kan Paul Speelgoed u daarmee verder helpen.

Webshop

In de webshop vindt u al het schoolmateriaal dat hoort bij Roadmix. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Paul Speelgoed.